laptop_mac

Lesstof in Procademy

Voeg je lesstof toe in de Procademy bibliotheek. Je kan lesstof zelf ontwikkelen in de Content-editor, gebruik maken van een externe Authoring tool of koppel een externe Content provider op basis van LTI.