Opdrachten in Procademy


Maak opdrachten aan in Procademy die ter beoordeling of ter inzage aan de docent (of mede-deelnemers) worden voorgelegd.

Geen tegel maar de opdracht in een hoofdstuk tonen?

Met de bovenstaande instructie maak je een opdracht "tegel" aan, die je ook als apart blok in het leertraject kan plannen. Dit is de standaard route. Maar er is ook een optie om in je e-learning een opdracht te koppelen, zodat de deelnemer dus in een hoofdstuk jouw opdracht tegen gaat komen. Zie de onderstaande instructie:

 

 In de onderstaande afbeelding zie je de verschillende mogelijkheden van de Opdrachten module in Procademy.


Opdracht toevoegen

Je maakt in Procademy een opdracht aan aan je een of meerdere opdrachtvragen aan kan koppelen. Je kan dus verschillende opdrachtvraag types combineren in één opdracht. 

Stap 1: Ga naar "Menu -> Opdrachten". 

Stap 2: Klik op "Opdracht toevoegen". 

Stap 3: Vul de velden in

 • Naam: Vul de naam van de opdracht in (zichtbaar voor de deelnemer)
 • Beschrijving: Voeg aanvullende instructie toe (zichtbaar voor de deelnemer)
 • Opdrachtvragen: Koppel de opdrachtvragen
 • Beta: Labels: Je kan in de toekomst de labels gebruiken om nieuwe opdrachten samen te stellen waarbij vragen met een bepaald label automatisch gekoppeld kunnen worden. 
 • Afbeelding: Stel een afbeelding in die boven de beschrijving getoond wordt van de opdracht
 • Beoordeling door docent: Kies of de docent de opdracht moet beoordelen of dat het puur ter inzage is.


Stap 4: Klik op Opslaan en ga naar "Opdrachtvragen"


Opdrachtvragen toevoegen

Stap 1: Klik op "Opdrachtvragen"

Stap 2: Geef de opdrachtvraag een titel en kies een type 

Stap 3: Vul de velden in 

 • Naam: Vul de titel van de vraag in (zichtbaar voor de deelnemer)
 • Beschrijving: Voeg de vraag toe (zichtbaar voor de deelnemer)
 • Opdrachtvragen: Koppel de Opdracht
 • Beta: Labels: Je kan in de toekomst de labels gebruiken om nieuwe opdrachten samen te stellen waarbij vragen met een bepaald label automatisch gekoppeld kunnen worden. 
 • Afbeelding: Stel een afbeelding in die boven de beschrijving getoond wordt van de opdracht

Opdracht aan je leertraject toevoegen

Je kan de opdracht nu toevoegen aan je leertraject. De deelnemer ziet een separate "tegel" in het overzicht waarmee de opdracht gestart kan worden. 

Stap 1: Ga naar Leertrajecten


Stap 2: Bewerk een bestaand leertraject of voeg een nieuwe toe

Stap 3: Voeg een "Opdracht" blok toe aan het leertraject

Koppel in het opdracht blok de juiste opdracht(en) en stel de gewenste wijze van toegang in. 


Stap 4: Koppel het leertraject aan een nieuwe groep (of bestaande groep) en sla de groep op

Upload-opdrachten in de Content editor

Het was al mogelijk om vanuit de Content-editor met upload opdrachten te werken. Daarmee kan je ervoor zorgen dat de deelnemer een bestand moet uploaden in een bepaald hoofdstuk. Deze functionaliteit blijft ook werken.

Met de nieuwe opdrachtenmodule zijn de mogelijkheden verder uitgebreid en kun je een opdracht ook als los blok plannen.