Skip to main content

Upload-opdrachten in de Content editor

Het was al mogelijk om vanuit de Content-editor met upload opdrachten te werken. Daarmee kan je ervoor zorgen dat de deelnemer een bestand moet uploaden in een bepaald hoofdstuk. Deze functionaliteit blijft ook werken.

Met de nieuwe opdrachtenmodule zijn de mogelijkheden verder uitgebreid en kun je een opdracht ook als los blok plannen.